Tài nguyên dạy học

FLASH HOA

LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

BÁO MỚI

Liên kết Website các trường và Giáo viên

lượt truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Photo
  Họ và tên Trần Ngọc Hải
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ngochaivl
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 54794 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Ngọc Hòa
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nguyenngochoa603
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 650 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trịnh Thị Hiệp
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tthiep15091990
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Thành Tôn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/ltton931978
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đinh Thị Nhị
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/nhidinh1507
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 134 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tu Văn Lành
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tuvanlanh
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Thể dục
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Mỹ Đoan
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/mydoantran
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Thảo Ly
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 96 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Tường Vân
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/TuongVan201
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 532 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Thu Hương
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuhuong_vk67
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Quốc Nhuận
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quocnhuan-vankhanh1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 79 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Quốc Nhuận
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/nhuanthu08
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 3536 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Phúc
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/phucvk1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Thị Thanh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thithanhvk1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Mỹ
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thimyvk1
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Tiểu Học Vạn Khánh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Khánh 1
  Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 86436 (xem chi tiết)

  HAPPY WOMEN'S DAY

  Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018