Tài nguyên dạy học

FLASH HOA

LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

BÁO MỚI

Liên kết Website các trường và Giáo viên

lượt truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Đề KTĐK học kì 1 - Môn Lịch sử & Địa lí 5

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Ngọc Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:04' 28-12-2017
  Dung lượng: 182.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
  NĂM HỌC: 2017 – 2018
  Môn: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP 5
  Ngày kiểm tra: ………………………
  Thời gian làm bài: 50 phút. (55 phút cho HS chậm).
  Điểm:
  . . . . . . . . . . . . . . .
  Nhận xét của giáo viên:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  
  
  NỘI DUNG KIỂM TRA:
  Em hãy khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất và thực hiện các bài tập theo yêu cầu:
  I/ Phần Lịch sử:
  Câu 1 (0,5 điểm): Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta vào năm nào?
  A . Năm 1856 B . Năm 1857
  C . Năm 1858 D . Năm 1859
  Câu 2(0,5 điểm): Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng tám ở nước ta là:
  A . Ngày 18 tháng 8 B . Ngày 19 tháng 8
  C . Ngày 20 tháng 8 D . Ngày 25 tháng 8
  Câu 3(0,5 điểm): Người tổ chức phong trào Đông Du là ai?
  A. Phan Châu Trinh. B. Nguyễn Trường Tộ
  C. Nguyễn Tất Thành D. Phan Bội Châu.
  Câu 4(0,5 điểm): Điểm cuối cùng Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước là:
  A . Cảng Cam Ranh B . Cảng Đà Nẵng
  C . Cảng Nhà Rồng D . Cảng Hải Phòng
  Câu 5 (1 điểm): Hãy chọn và điềm các từ ngữ dưới đây vào chỗ chấm của thông tin sau cho thích hợp : lấn tới, mất nước, nhân nhượng, làm nô lệ; cướp nước ta
  “ Hỡi đồng bào toàn quốc !
  Chúng ta muốn hòa bình,chúng ta phải ....................... Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , thực dân Pháp càng ....................... vì chúng quyết tâm ....................... lần nữa !
  Không ! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu ....................... nhất định không chịu ....................... ’’
  Câu 6(1 điểm): Hoàn thành bảng sau :
  Thời gian
  Sự kiện lịch sử tiêu biểu
  
  01 – 9 - 1858
  ................................................................................................................
  ................................................................................................................
  
  3 – 2 - 1930
  .................................................................................................................
  ................................................................................................................
  
  19 – 8 - 1945
  .................................................................................................................
  ................................................................................................................
  
  02 – 9 – 1945
  .................................................................................................................
  ................................................................................................................
  
  Câu 7(1 điểm): Vì sao hằng năm, nước ta lại tổ chức kỉ niệm ngày Quốc Khánh 2 – 9 ?

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến

  HAPPY WOMEN'S DAY

  Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018