Tài nguyên dạy học

FLASH HOA

LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

BÁO MỚI

Liên kết Website các trường và Giáo viên

lượt truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Nghị quyết số ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm...

  Thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành lưu trữ

  UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1181 /SGDĐT-TCCB Khánh Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ trong ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Kính gửi: - Các phòng giáo dục và đào tao; ...

  HAPPY WOMEN'S DAY

  Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018