Tài nguyên dạy học

FLASH HOA

LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

BÁO MỚI

Liên kết Website các trường và Giáo viên

lượt truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thông tư số 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT

  BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về công tác y tế trường học Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19...

  HAPPY WOMEN'S DAY

  Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018