Tài nguyên dạy học

FLASH HOA

LIÊN KẾT TÀI NGUYÊN

BÁO MỚI

Liên kết Website các trường và Giáo viên

lượt truy cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Văn bản Bộ giáo dục

  Thông tư số 13/2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT
  BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định về công tác y tế trường học Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19...

  Văn bản Sở giáo dục

  Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ trong ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1181 /SGDĐT-TCCB Khánh Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2016 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ trong ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa Kính gửi: - Các phòng giáo dục và đào tao; ...

  Văn bản Phòng giáo dục

  Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/CT-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thực hiện Nghị quyết số ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm...

  HAPPY WOMEN'S DAY

  Mừng Đảng - Mừng Xuân 2018